Projekty

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Monitoring jednostek administracji woj. mazowieckiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

 

Fundacja Polska Bez Barier wzięła udział w projekcie „Monitoring jednostek administracji woj. mazowieckiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych". 

Głównym celem projektu jest dokonanie przeglądu zadań jednostek administracji rządowej i samorządowej w woj. mazowieckim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Przegląd dotyczyć będzie monitoringu zadań 50 jednostek administracji samorządowej i rządowej działającej na terenie woj. mazowieckiego.

Działania monitoringowe polegać będą na:

  • analizie realizowanych zadań jednostek administracji rządowej i samorządowej;
  • opracowaniu, dla wszystkich jednostek objętych przeglądem, zaleceń i rekomendacji pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych;
  • monitorowaniu wdrożenia rekomendacji w analizowanych jednostkach.

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez trzy organizacje pozarządowe:

  • Polski Związek Niewidomych
  • Fundację SYNAPSIS
  • Fundację Polska Bez Barier.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2018.

Wartość projektu: 1.699.999,98 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 1.432.759,98 zł

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.pzn.org.pl

 

logo fundusze europejskie wiedza edukacja rozwoj logo unia europejska europejski fundusz spoleczny

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2074